จังหวัดแพร่ จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน และกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านและกิจกรรมของผู้นำกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายชุมชน คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน และผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชนเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งมีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน และมอบรางวัล และประกาศนียบัตร ดังนี้


1. รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ชนะเลิศระดับจังหวัด 1 รางวัล ได้แก่ บ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
2. รางวัล “สิงห์ทอง” แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 4 รางวัล และประกาศนียบัตรแก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
3. ประกาศนียบัตร ข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย
4. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครุฑทองคำ ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย
5. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการ ดีเด่น ประจำปี 2563 เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 2 ราย
6. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการที่ปฏิบัติราชการครบ 25 ปี จำนวน 3 ราย
7. ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 3 ราย
8. ประกาศเกียรติคุณนักพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 รางวัล
9. ประกาศนียบัตรกองทุนชุมชนดีเด่น จำนวน 3 รางวัล
10.ประกาศนียบัตรเครือข่ายธุรกิจชุมชนดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
11.ประกาศนียบัตรการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จำนวน 21 รางวั
12.ประกาศนียบัตรกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 24 รางวัล
13.ประกาศนียบัตรหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร จำนวน 16 รางวัล
14.ประกาศนียบัตรอำเภอที่มีผลงานดีเด่นตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร จำนวน 8 รางวัล
15. มอบโฉนด ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าแดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่

โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลฯ ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันขับร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน , รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม “ฟ้อนแอ่วเมืองแป้” และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ โดยเครือข่ายสตรี จังหวัดแพร่ และเครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่

หลังจากนั้น ในเวลา 13.30 น. ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นำโดยนางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ อาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) และลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ โดยประกอบพิธีทางศาสนา ถวายเครื่องไทยธรรมและปัจจัยแด่พระสงฆ์ และพัฒนาการจังหวัดแพร่ อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563


CR.งานสารสนเทศสพจ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!