กรมอนามัย คุมเข้มตลาดการ์ดไม่ตก ย้ำ “สวมหน้ากาก–เว้นระยะห่าง–ล้างมือ”

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากข้อมูลโครงการ “ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน” ในการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ ประเภทตลาด (ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน) ล่าสุดกันยายน 2563 พบว่า สถานประกอบกิจการ ประเภทตลาด ที่ทำได้ดีต่อเนื่อง คือ ผู้ประกอบการ ได้สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ร้อยละ 98 ผู้ค้า ผู้ขายของ ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบ จะหยุดงานและไปพบแพทย์ทันที ร้อยละ 94.66 และมีระบบการสั่งซื้ออาหารและระบบชำระเงินออนไลน์ ร้อยละ 93.89

ส่วนที่ยังต้องเน้นย้ำให้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่อง คือ มีที่ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บริการอย่างเพียงพอ สุขลักษณะของอาหารที่จำหน่าย เช่น จำหน่ายอาหารพร้อมบริโภคที่ปรุงสุกใหม่ ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมตามประเภทอาหาร ปกปิดอาหารมิดชิด จัดเก็บสูงจากพื้น 60 เซนติเมตร การอุ่นอาหารปรุงสำเร็จให้ร้อนทุก 2 ชั่วโมง และผู้สัมผัสอาหารไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง หรือใช้อุปกรณ์ที่สะอาดหยิบจับ ตักอาหารและน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ ระยะเวลาที่ใช้บริการ และไม่มีการจัดกิจกรรมหรือให้บริการที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ใช้บริการ

“ทั้งนี้ กรมอนามัยขอความร่วมมือทุกตลาดการ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า ผู้ขายของ ผู้บริโภคต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ผ้ากันเปื้อน หมวกหรือเน็ทคลุมผม และรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือบ่อย ๆ มีมาตรการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แผงค้า อย่างน้อย 1-2 เมตร รวมถึงจำกัดจำนวนผู้เข้าบริการในตลาด เพื่อลดความแออัดที่สำคัญ ต้องกำหนดเส้นทางเข้าออกตลาดทางเดียว และกำหนดเส้นทางการเดินในตลาดให้ชัดเจน และควรทำความสะอาดตลาดทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาทำความสะอาด พร้อมทั้งมีการ CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการตลาด” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!