เทศบาลตำบลช่อแฮเชิญชวน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ

น.ส.เกษร นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ เผยว่า เทศบาลตำบลช่อแฮ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกพระพุทธจริยาวัตร และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่บันไดสิงห์ ถึง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ

โดย เทศบาลตำบลช่อแฮ ร่วมกับ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ชาวพุทธ ได้ร่วมทำบุญตักบาตร หลังวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ เป็นการทำบุญตักบาตร ที่ชาวพุทธได้น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งพุทธกาล ที่หลังจากที่ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฎก โปรดพุทธมารดาเป็นระยะเวลาพรรษาหนึ่ง เมื่อถึงวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ จึงได้เสด็จลงมา ประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างเฝ้ารอรับเสด็จ และร่วมทำบุญตักบาตรกันอย่างหนาแน่น และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน ปีนี้ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยพระภิกษุสงฆ์ จะเดินลงมาทางบันไดสิงห์ ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน ไปตามถนนช่อแฮ สิ้นสุดที่ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ

เทศบาลตำบลช่อแฮ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่ เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตั้งแต่บริเวณบันไดสิงห์ ถึง บริเวณสถานีตำรวจภูธรพระธาตุช่อแฮ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!