วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2563 เพื่อให้ทราบความสมบูรณ์และความพร้อมของร่างกาย รวมทั้งยังเป็นการค้นหาสิ่งผิดปกติในร่างกาย หรือโรคต่าง ๆ ที่แอบแฝงอยู่ ซึ่งยังไม่แสดงอาการในทุกกลุ่มวัยแบบครบวงจร โดยมีผู้บริหาร และคณะครู ร่วมตรวจสุขภาพ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!