รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563

วันนี้ (30 ก.ย. 63) นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนำวรา สุวรรณอัมพา ภริยา เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 (บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) สักการะท้าวมหาพรหม (วงเวียนหน้าอาคารอำนวยการ) สักการะพระภูมิเจ้าที่/ศาลตาศาลยาย จากนั้นได้เดินทางไปยังวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ในการนมัสการพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ฝากข้อคิดถึงข้าราชการรุ่นหลังว่า “ทุกเส้นทางมีเป้าหมาย แต่ระหว่างเดินทางทุกสรรพสิ่งรอบข้าง ล้วนมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเป้าหมาย อย่ามุ่งสู่เป้าหมายจนลืมสรรพสิ่งรอบข้าง และสิ่งสำคัญข้างกาย ลองหันกลับมามองคนข้างๆ บางทีเราอาจจะเห็นความสำเร็จของเราจากรอยยิ้มของคนเหล่านั้นในวันธรรมดาๆ วันหนึ่ง แล้วเราจะไม่พลาด “ความสำเร็จ” เลยตลอดชีวิตของเรา”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!