โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา วิธีปฏิบัติตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์ การจัดกิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงนาฏศิลป์จีน การเล่าประวัติความเป็นมาเทศกาลไหว้พระจันทร์ และการแสดงผลงานนักเรียน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!