รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 รับรายงานตัว การมาปฎิบัติราชการ

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ต้อนรับ นางจงประนอม ศรีพรหม มา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เข้าพบเพื่อรายงานตัวการมาปฎิบัติราชการ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ 1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!