นร.รร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงงานประกวดทักษะการพัฒนาต้ฟนแบบวิศวกรรมระดับประเทศ

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับ นายทัพสาร มะโนวงค์ นายวัชรพล ภิญโญศิริพันธ์ุ และนายภาณุพงศ์ ณะวรรณ์นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงงานประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบวิศวกรรมระดับประเทศ ตอน “ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จังหวัดปธุมธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งตัวแทนจากโรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” ได้จัดทำโครงงาน”โรงเรือนกล้วยไม้เอื้องแซะ” โดยมีนายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!