พิธีเปิดศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔๑

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการ และครอบครัว กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีครั้งนี้ ณ บริเวณสวนสุขภาพ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ กิจการศูนย์ส่งเสริมการกีฬา กองบิน ๔๑ ได้ดำเนินการบริหารงานอาคารเสริมสร้างสมรรถนะร่างกาย (Warrior Gym) เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว กองบิน ๔๑ หน่วยสมทบหน่วยในพื้นที่ และผู้มาใช้บริการได้ใช้ในการออกกำลังกาย, เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ และเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านสังคม ทั้งในครอบครัวและชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!