ฝ่ายปกครอง อ.แม่ออน ตรวจเข้มฟาร์มโคนมในพื้นที่ พบเสพยาเสพติด 1 ราย

วันที่ 30 ก.ย. 63 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยการอำนวยการของ นายปธิกร เอี่ยมสะอาด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ปลัดอาวุโส) รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ออน สั่งการให้ นายสิทธิพัฒ บุญทรง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายไพบูลย์ ใจตูม ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม นายวัชรพันธ์ ใจกล้า ปลัดอำเภองานสำนักงาน นำสมาชิก อส.อ.แม่ออนที่ 24 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กีฬาอำเภอแม่ออน (ศปก.อ.แม่ออน)

ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลออนเหนือ และหมู่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ตามมาตรการป้องกันการลักลอบเดินทางเข้าของบุคคล จากประเทศเพื่อนบ้านโดยผิดกฎหมาย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบฟาร์มโคนม จำนวน 6 แห่ง ไม่พบแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ พบแรงงานต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 1 ราย จึงได้ทำบันทึกการจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ออน ดำเนินคดี ทั้งนี้ทางอำเภอแม่ออน ได้ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบเข้าเมือง ของแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการและนโยบายของทางราชการอย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังตลอดเวลาเพื่อป้องกันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!