2 โรงเรียนสังกัด สพม.35 เจ๋ง คว้ารางวัล ในโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) ปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เพื่อให้สถานศึกษาทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมประกวด นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับภาคเหนือ เพื่อให้รับรางวัลระดับประเทศ

ผลปรากฏว่า โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับรางวัล คือ
1. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชนะเลิศ “บริษัทสร้างการดี”
2. นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รับรางวัลรองชนะเลิศ “กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”
3.นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลชมเชย “กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อำนวยการโรงเรียน”
สำหรับทุกรางวัลที่ได้มา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา ผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!