นร.โรงเรียนบ้านหลักปัน ร่วมโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกฯ ของตำรวจภูธรภาค 5

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลักปัน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายบรรเทิง โสภาพิมพ์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหลักปัน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดการอบรมขยายผลในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” และการดำเนินชีวิตโดยใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีวิทยากรจิตอาสา ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผอ.สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร.ต.ต.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว (ป.) กก.ตชด.33 นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัด อ.สันป่าตอง พ.ต.อ.ปิยพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.หญิง ธนิษฐา น้อยภู่ ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.5 โดยมีผู้ให้การสนับสนุน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่/ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ พล.ต.ท.ประจวบ วงค์สุข ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.พิเชษฐ์ จีรนันตสินธ์ ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผวจ.เชียงใหม่/รอง ผอ.ศอ.จอส.จ.เชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัด จ.เชียงใหม่ ว่าที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นอภ.สันป่าตอง/ผอ.ศอ.จอส.อ.สันป่าตอง รศ.ศีลศิริ สว่างจิต

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา มทร.ล้านนา วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 บรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี การแนะนำเรื่องการปฏิบัติเป็นจิตอาสา การเป็นประชาชนจิตอาสา และการน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแนะนำการทำโคก หนอง นา การปลูกฝังวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านหลักปัน ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 165 คน ตามโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ของตำรวจภูธรภาค 5

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!