กต.ตร. สนับสนุนงานตำรวจ มอบคอมพิวเตอร์ ให้ สภ.สรอย

เมื่อวันก่อนที่ สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายภาณุวัฒน์ สิกขะ กต.ตร.สภ.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์ พีซี ตั้งโต๊ะจำนวน 2 ชุด มอบไว้ให้กับ สภ.สรอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนราชการ โดยมี ร.ต.อ.อนวัช แสนอินทร์ รอง สวส. รรท.สว.สภ.สรอย ร.ต.อ.สมเกียรติ แก้วกามูล รอง สวป.ฯ ร.ต.อ.ธนาเดช ดอกจือ รอง สว.สส.เป็นตัวแทนรับมอบ

นายภาณุวัฒน์ สิกขะ กล่าวว่าตั้งแต่ได้มาเป็น กต.ตร.สภ.สรอย ได้เห็นที่ทำงานของตำรวจ สัมผัสการทำงานในหน้าที่ของตำรวจแต่ละสายงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือโครงการของตำรวจ ที่มีนโยบายได้วางไว้อย่างสวยหรู แต่ไม่มีเงินสนับสนุน น่าเห็นใจตำรวจชั้นผู้น้อยผู้ปฎิบัติเป็นอย่างยิ่ง เช่น กำลังพลตำรวจตำแหน่งว่างมีมาก กำลังปฎิบัติจริง ๆ มีน้อย อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานก็เก่า มีไม่ครบ ไม่อัพเดท ทำให้การทำงานมีปัญหา ไม่สมดุลย์กับงานนโยบายที่นายสั่งมา ทำไมทางผู้บังคับบัญชาไม่มาสำรวจดูแลช่วยเหลือบ้าง นี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่งของการให้บริการประชาชนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ สภ.สรอย ยังต้องหาเงินสนับสนุนอีกมาก ขนาดเงินจะซื้อกระดาษใช้พิมพ์งานยังไม่มี คอมฯต้องแบ่งกันทำงาน ตำรวจบางนายต้องลงทุนซื้อคอมฯ พกพา หรือ Note book เป็นส่วนตัว แต่มาใช้งานราชการ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องภาคประชาชนที่มีฐานะเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมช่วยเหลืองานตำรวจอย่าได้แต่โจมตีตำรวจ ถ้ามาสัมผัสจริงๆแล้วจะรู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร จะแก้ปัญหาได้อย่างไร เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ของงานตำรวจ ดังนั้นวันนี้ตนจึงได้มาบริจาคคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสาร ไว้ให้ สภ.สรอย จำนวน 2 ชุดก่อน แล้วจะหามาให้อีกจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ สภ.สรอย ยังขาดอยู่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!