จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น มีความผิดทางอาญา ปรับสูงสุด 5,000 บาท

การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น เป็นปัญหาที่พบเจอกันมากมายในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน ซึ่งว่าด้วยตามกฎหมายแล้วการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฐานสร้างความเดือดร้อน
รำคาญให้ผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแกข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย หรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ จากกรณีเทียบเคียงคำพิพากษา ศาลฎีกาที่ 1908/2518 จำเลยจอดรถขวางกั้น ไม่ให้โจทย์ถอยรถออกไป
จากซอยที่เกิดเหตุ เป็นการรังแกข่มเหง ทำให้โจทย์ได้รับความเดือดร้อนรำคาญ แม้ซอยนั้นจะอยู่ในที่ดิน
ของผู้ที่มีชื่อ ซึ่งแบ่งให้ผู้อื่นเช่า ปลูกบ้าน แต่ประชาชนก็ชอบที่จะเข้า – ออกไปติดต่อกับผู้ที่อยู่ในซอยนั้นได้
ถือได้ว่าจำเลยได้กระทำในที่สาธารณสถาน จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397

Cr. ข้อมูลจาก กฎหมายสามัญประจำบ้าน
รูปภาพจาก Aec Enlist

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!