รัฐบาลเตรียมประกาศ ขยายเวลา โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ประกาศจากทางรัฐบาล เตรียมตัวขยายระยะเวลาโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน จากปกติจะสิ้นสุดลงใน เดือนตุลาคม 2563 ขยายเวลาเป็น ธันวาคม 2563 สาเหตุในการขยายเวลาครั้งนี้ เพราะว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้ผลที่ดีขึ้น

ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ออกมาเปิดเผย และยอมรับเกี่ยวกับโครงการเที่ยวปันสุข ซึ่งในโครงการนี้จะมี 2 แพ็กเกจด้วยกัน นั่นก็คือ เราเที่ยวด้วยกัน และ กำลังใจ วันสิ้นสุดของโครงการจะสิ้นสุดลง
ในเดือนตุลาคม แต่เนื่องจากโครงการนี้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ก่อนหน้านี้ ทางด้านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เลยมีแผนที่จะยื่นเรื่องต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อที่จะนำงบประมาณก้อนเดิมที่ยังคงเหลืออยู่มาขยายระยะเวลาของทั้ง 2 แพ็กเกจ ออกไปจนถึงเดือนธันวาคม

โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยสถิติในวันหยุดชดเชยสงกรานต์ระหว่าง 4-7 ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า มีการเดินทางมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้
ที่ 2 ล้านคน/ครั้ง ทำให้เกิดเงินสะพัด 8,000 ล้านบาท แต่เมื่อเดินทางจริงเพิ่มขึ้นกว่า 3 ล้านคน/ครั้ง เกิดเงินสะพัด 12,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามหยุดยาวช่วงปลายปีนี้ ททท. จึงอยากกระตุ้นให้เกิดการกระจายการเดินทางให้มากขึ้น จะมีการหารือกับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) ในประเด็นขอขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม 31 ตุลาคม 2563 ไปถึงสิ้นปีเพื่อรับหยุดยาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น