กวดขันขนส่งสาธารณะ เชียงใหม่ร่วมคุมเข้ม สกัดโควิด-19

สำนักงานขนส่ง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ตามที่นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้เน้นย้ำแนวทางที่ รมว.คมนาคม กำชับหน่วยงานในสังกัด ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่องนั้น

กรมการขนส่งทางบกมีการกำชับสำนักงานขนส่งทุกพื้นที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด มีจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส แนะนำให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และจัดเตรียมแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำสำหรับล้างมือทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและภายในรถ

“กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็กอิน-เช็กเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อีกทั้งการให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ตามมาตรการด้านสาธารณสุข อาทิ การจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อบริหารจัดการจำนวนผู้ใช้บริการ ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน เว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค”

ทั้งนี้ในช่วงวันหยุด 10-13 ต.ค. 63 นี้ น่าจะเป็นอีกช่วงที่มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยว พักผ่อน ตามมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวของรัฐฯ ที่มีกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง สาธารณะ ร่วมมือกันตามแนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19

“ประการสำคัญเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว มาตรการคุมเข้มกวดขันด้านสาธารณสุข จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!