สมป.แม่ฮ่องสอน ประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการโครงการ กพด. และการเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!