บ้านโฮ่งนอก จัดอบรมโครงการ ลด ละ เลิกสุรา ใช้กีฬาพื้นบ้านสานความสามัคคี

นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรี ต.แม่แรม ในฐานะประธานคณะกรรมการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตำบลแม่แรม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ ลด ละ เลิก สุรา ของชุมชนบ้านโฮ่งนอก ม. 10 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำโดย นายประสงค์ คำอยู่ กำนัน ต.แม่แรม จากความร่วมมือของฝ่ายปกครองส่วนราชการ เทศบาล ต.แม่แรม และสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ในช่วงเช้าจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด จากชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่ริม ส่วนภาคบ่าย จัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสามัคคีระหว่าง
ทีมเยาวชนบ้านโฮ่งนอก ทีมกำนัน – ผญบ. ทีม สภ.แม่ริม และทีมเทศบาล ต.แม่แรม โดยมี นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 เป็นประธานปิดการแข่งขันและมอบรางวัล ณ สนามกีฬาบ้านโฮ่งนอก ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น