จ้างต่างด้าวเถื่อนโทษจับ ! ปรับหนัก เตือนลูกจ้าง นายจ้าง เร่งขอใบอนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้

ศูนย์บริหารแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ) แจ้งว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำ
ให้ทุกพื้นที่ดำเนินการเรื่อง แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( กัมพูชา ,ลาว ,เมียนมา) และ 4 กลุ่ม ที่เคยมีใบอนุญาตทำงาน แต่การอนุญาตสิ้นสุด ยังอยู่ในราชอาณาจักร ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว
และให้ทำงานได้เป็นการเฉพาะ ต้องดำเนินการ ตามมติครม. 4 ส.ค. 2563 ให้นายจ้าง/สถานประกอบการรีบยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับจัดหางานในพื้นที่ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ ภายใน 31 ต.ค. นี้ ซึ่งใบอนุญาตทำงาน
จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563 – 31 มี.ค. 2565 เพราะหากพ้นกำหนด พบจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มี
ใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท


ทั้งนี้กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อภาคเศรษฐกิจ และการเปิดโฮกาสให้กลุ่มแรงงานต่างด้าว ทำงานในไทยนั้น คนต่างด้าวต้องตรวจสุขภาพ /ประกันสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด (กรณีไม่มีประกันสังคม) และยื่นขอรับการตรวจอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 31 ม.ค. 2564 เพราะในขั้นตอนสุดท้าย จะนำไปสู่การจัดทำ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ที่มีใบอนุญาตทำงานด้านหลังบัตร กับกรมการปกครอง ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2564 – 31 มี.ค. 2564


“เรื่องบัตรต่างด้าวนี้ ได้มีการกำชับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่ปฏิบัติการร่วมโครงการ ดำเนินการด้วยความโปร่งใส
ซึ่งข้อมูล ล่าสุด (ก.ย. 2563 )นั้นพบว่า แรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.ได้ขอรับใบอนุญาตทำงานทั้งสิ้น 61,193 คน แยกเป็นสัญชาติ กัมพูชา 17,463 คน ลาว 3,517 คน และเมียนมา 40,213 คน”


หากพ้นระยะเวลาดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ
ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท ถูกผลักดันกลับประเทศ
ส่วนนายจ้าง จะมีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ถ้ายังกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5 หมื่น – 2 แสนบาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสายด่วน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!