เจ้าหน้าที่เข้า ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่พักพิงแม่ลามาหลวง อ.สบเมย สกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ลักลอบหลบหนีเข้าไทย

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36 สั่งการให้ ร้อยเอก นิพนธ์ ทรายแก้ว ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 3601 จัดกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอสบเมย เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสบเมย ทำการปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจค้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธสงคราม และสิ่งผิดกฏหมายอื่นๆ ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิดและสิ่งผิดกฎหมาย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

สำหรับพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประชากรสัญชาติเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น กะเหรี่ยง มอญ และคะยา มีทั้งหมด 1,582 ครัวเรือน มีจำนวนประชากร 7,690 คน ในห้วงที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นพาหะของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น