มทร.ล้านนา ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธี ายในงานมีการแสดงฟ้อนเล็บเจียงฮาย การแสดงม้งจิวเวอรี่แดนซ์ และการแสดงดนตรีลูกทุ่งราชมงคล การออกโรงทานโดยบุคลากรและนักศึกษา ณ มทร.ล้านนา เชียงราย


และในช่าวงเช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ตั้งขบวนแห่จาก มทร.ล้านนา เชียงราย ไปยังวัดห้วยทรายขาว เพี่อร่วมทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย โดย และเวียนทักษิณาวรรตรอบอุโบสถ 3 รอบ จากนั้นประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ รับพร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ โดยพระปลัดสุขสันติ สิริธมฺโม เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายขาว ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ ณ วัดห้วยทรายขาว ซึ่งยอดปัจจัยกฐินทั้งหมดรวม 1,001,006.75 (หนึ่งล้านหนึ่งพันหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ประกอบด้วยยอดทำบุญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 539,549 บาท และคณะศรัทธาวัดห้วยทรายขาว สมทบยอด 461,457.75 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!