(มีคลิป) ม็อบชาวนา 4 อำเภอ บุกร้องพาณิชย์-เกษตร ราคาข้าวตกต่ำเหลือแค่ 7 บาท ไม่มีเงินใช้หนี้

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันที่ 13 ต.ค. 63 รายงานข่าวแจ้งว่า ชาวนาจากอำเภอแม่ริม อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยสะเก็ด และอำเภอหางดง กว่า 200 คน รวมตัวเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้แก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกเหนียวตกต่ำที่สุดในรอบหลายปี ส่งผลกระทบกับชาวนาหลายร้อยคน โดยมี นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดฯพร้อมด้วย น.ส.ภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบการธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มชาวนา

นายกิตติศักดิ์ จันทร์ไพศรี ตัวแทนชาวนาจากอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า ราคาข้าวเปลือกเหนียวพันธ์ุสันป่าตอง ที่ปลูกกันมากในจังหวัดเชียงใหม่ และกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตในขณะนี้ ถูกกดราคาจากท่าข้าว โดยรับซื้อข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสด ที่กิโลกรัมละ 7.50 บาท จากปีก่อนที่รับซื้อในราคา 11-12 บาท ทำให้ชาวนาต้องขาดทุนเพราะมีต้นทุนการผลิตมากกว่า หากราคารับซื้อยังไม่ขยับขึ้น จะส่งผลกระทบอย่างหนักกับชาวนาทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และทั่วประเทศ

การเดินทางมาครั้งนี้ กลุ่มชาวนาเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือประกันราคาข้าวเปลือกเหนียวเกี่ยวสด ที่กิโลกรัมละ 10 บาท โดยไม่ต้องวัดความชื้น พร้อมเรียกร้องให้พาณิชย์จังหวัด เชิญตัวแทนท่าข้าวและโรงสีมาเจรจา เพื่อทำข้อตกลงตามข้อเรียกร้องเป็นการเร่งด่วน และจะต้องได้คำตอบภายในเดือนนี้ เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

นายกิตติศักดิ์ เชื่อว่า สาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำ เป็นเพราะรัฐบาลปล่อยให้ข้าวเวียดนามเข้ามาในประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ช่วยเหลือจะส่งผลกับชาวนา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สิน เนื่องจากไม่มีเงินชำระหนี้ รวมทั้งค่าครองชีพและต้นทุนสำหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป ส่วนมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในส่วนการประกันรายได้ และ สนับสนุนค่าเก็บเกี่ยว เป็นคนละส่วนของราคาผลผลิต จะเอามารวมกันไม่ได้

ด้าน น.ส.ภูษณิศ ไชยมณี ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการประกอบการธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จะรวบรวมปัญหาและข้อเรียกร้อง รายงานไปยังกรมการค้าภายใน รวมทั้งจะเชิญตัวแทนโรงสีและท่าข้าวเข้าร่วมหารือกับตัวแทนชาวนาภายในสัปดาห์นี้ เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการช่วยเหลือชาวนาเป็นการเร่งด่วน สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าวที่จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563/2564 มีพื้นที่ปลูก 486,940 ไร่ คาดผลผลิต 302,113 ตัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!