พสกนิกรจังหวัดเชียงราย พร้อมใจทำบุญตักบาตร และวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทั้งฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน หัวหน้าส่วนราชการ แม่บ้านมหาดไทย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม เมื่อเช้าวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม โดยเข้าวางพวงมาลาเป็นลำดับแรก และนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อนที่ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน จะร่วมกันเข้าวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับ

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรจังหวัดเชียงราย จึงพร้อมใจน้อมเกล้าจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และยังทรงพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นแนวทางแก่อาณาประชาราษฎรได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน และหลักการทรงงานด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยังความผาสุขแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!