จ.เชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เมื่อค่ำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย  โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฯ ผู้บังคับบัญชาทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสา ผู้นำภาคเอกชน ผู้แทนทุกภาคส่วน และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนจะจุดเทียนน้อมรำลึก และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรตลอดระยะเวลาการครองราชย์ 70 ปี อันเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งของปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จุดเทียนและต่อเทียนให้แก่ผู้เข้าร่วมพิธีอย่างทั่วถึงตามลำดับกันไป และร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกเป็นเวลา 89 วินาที ก่อนจะร่วมรับชมวีดีทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่รับสัญญาณถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ จนกระทั่งเสร็จพิธีตามลำดับ

ทั้งนี้ พสกนิกรจังหวัดเชียงรายทุกหมู่เหล่า มีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ โดยพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!