(มีคลิป) โควิด-19 ในเมียนมาระบาดหนัก ทหารเข้มชายแดน ป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย

วันที่ 14 ต.ค. 63 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตรงกันข้ามพื้นที่ จ.เชียงราย ได้มีการใช้มาตรการคุมเข้มป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการตั้งจุดตรวจบนถนนเชื่อมระหว่างเมืองทุกเมืองในเขตรัฐฉานตะวันออก โดยมีการตั้งจุดตรวจบนถนน เพื่อคัดกรองผู้ที่จะผ่านเส้นทางระหว่างเมือง อย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ภายในตัวเมืองท่าขี้เหล็กเจ้าหน้าที่เมียนมาได้มีการปิดสถานบันเทิงและร้านต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 22.00 น .เป็นต้นไป และยังคงมาตรการห้ามออกจากเคหะสถาน ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงเวลา 04.00 น.

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวกองกำลังผาเมือง ได้สั่งการให้มีการจัดกำลังเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดน และการแพร่ระบาดของโรค ตามนโยบายของ แม่ทัพภาคที่ 3 ที่ได้สั่งการ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกัน และสกัดกั้น แรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดย หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ให้กองร้อยที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดพื้นที่ชายแดน ทำการ ลาดตระเวน เฝ้าตรวจ วางลวดหนามตามจุดพื้นที่เสี่ยง เพื่อป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จะเข้ามาแพร่ระบาดในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน เพื่อป้องกันการระบาดภายในประเทศ ซึ่งทางกองกำลังผาเมืองจะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการป้องกันโควิด-19 ที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยได้รับการประสานงานจากศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา หรือ TBC โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ศุลกากร หอการค้า ของทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วม โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ทางเมียนมาตรวจโควิด-19 กับคนขับรถตู้เพราะมีความเสี่ยงมาก และเพื่อความสบายใจทั้ง 2 ฝ่าย ทางไทยพร้อมช่วยเหลือในการตรวจหากทางเมียนมาไม่มีงบประมาณในการตรวจ ส่วนทางฝั่งไทยได้ตรวจโควิดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติอยู่ที่ด่านและคนขับที่อยู่ฝั่งไทยทุกคนแล้วเบื้องต้นยังไม่พบผู้ติดเชื้อ รวมไปถึงให้ดูแลตรวจควบคุมตามลำน้ำสายเพื่อป้องกันคนลักลอบข้ามมาฝั่งไทย

ทางด้าน หอการค้าไทยได้ขอความร่วมมือเรื่องคนขับรถแก๊สและน้ำมัน เพื่อความปลอดภัยอยากให้คนไทยเป็นคนขับเข้าไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนเมียนมาและคนขับจะให้ตรวจโรคโควิดก่อนเข้าที่ทางฝั่งไทยและให้ทางเมียนมาตรวจซ้ำอีกครั้ง สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ทางการเมียนมายืนยันว่ายังไม่มีผู้ป่วย และได้มีมาตราการที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!