อย่าลืม หกโมงเช้าพรุ่งนี้ ! เปิดลงทะเบียน “โครงการคนละครึ่ง” รับเงิน 3,000 บาท เพียง 10 ล้านสิทธิ

โครงการคนละครึ่ง โครงการที่รัฐบาลแจกเงิน 3,000 บาท เพื่อใช้จับจ่ายซื้อของใช้ตามร้านต่าง ๆ โดยที่รัฐบาลจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง

1. วิธีลงทะเบียน
ให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ชื่อ คนละครึ่ง เริ่มวันที่ 16 ตุลาคม 2563 จำกัดจำนวน 10 ล้านสิทธิ
กำหนดการ
– เริ่มเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับร้านค้า วันที่ 1 ตุลาคม 2563
– เปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ 16 ตุลาคม 2563
– เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00-23.00 น.

สิทธิประโยชน์
รัฐสนับสนุนเงินช่วย 50% โดยรับสิทธิไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ยกตัวอย่างเช่น ท่านต้องการซื้อของชิ้นแรก 200 บาท รัฐจะจ่ายเงินช่วย 100 บาท ท่านจ่ายค่าสินค้าเอง 100 บาท ทำให้โควตาวันนั้นเหลือ 50 บาท หากท่านจะซื้อของชิ้นที่ 2 อีก 200 บาท ท่านจะใช้ได้เพียง 50 บาทที่เหลือของวันนั้น และต้องจ่ายเงินเอง 150 บาท

คุณสมบัติ
– มีบัตรประจำตัวประชาชน
– เป็นคนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
– ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!