(มีคลิป) ชาวชุมชนบ้านดอย นับร้อย ยื่นหนังสือให้เทศบาลนครเชียงราย เร่งรัดจัดการเลือกตั้งผู้นำชุมชน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 ต.ค.63 ชาวบ้านจากชุมชนบ้านดอย หมู่ที่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวนกว่า 100 คน ได้เดินทางไปยังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขอเข้าพบนายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้มีการเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านดอย ตามกำหนดการเดิม คือ วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 ตามที่ได้มีการประชุมที่ศาลาประชาคมชุมชนบ้านดอย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 เนื่องจากการพ้นสภาพของประธานชุมชนคนเดิม พร้อมกับการกำหนดการเลือกตั้งใหม่ขึ้น

ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงราย เนื่องจากมีการเลื่อนการเลือกตั้งผู้นำชุมชนออกไป โดยทางผู้รับสมัครผู้สนใจลงเลือกตั้งประธานชุมชนได้มีการลงพื้นที่หาเสียงกันมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้พากันเดินทางมาที่เทศบาลนครเชียงราย เพื่อหายื่นหนังสือให้กับ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อขอให้มีการเลือกตั้งตามวันและเวลาดังที่ได้ประชาคมกันไว้ จากนั้น นางบังอร มะลิดิน และ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ออกมารับเรื่อง พรอ้มกับได้นำผู้แทนชุมชนจำนวน 4 คน เข้าไปประชุมเพื่อหาทางออก

โดยหลังจากหารือกันแล้วเสร็จ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ได้ออกมาพบปะกับชาวบ้านพร้อมชี้แจงว่า ทางเทศบาลนครเชียงราย และผู้แทนชุมชน ได้หาทางออกให้กับชาวชุมชนบ้านดอยโดยการให้จัดการเลือกตั้งผู้นำชุมชนตามเดิมในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงรายไปคอยดูแล และรักษาความเรียบร้อย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบ หลังจากนั้นจะมีการรับรองการเลือกตั้งโดยทางเทศบาลนครเชียงราย จะได้หารือกับทาง กกต.จังหวัดเชียงราย เพื่อหารือในการรับรองการเลือกตั้งผู้นำชุมชนดังกล่าว

ซึ่งหลังจากที่ได้รับแจ้งจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงรายแล้ว ชาวบ้านชุมชนบ้านดอย ได้พอใจกับผลการหารือและได้มีการช่วยเหลือในการหาทางออกในการเลือกตั้งผู้นำให้กับชุมชน ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งผู้นำเพื่อมาพัฒนาชุมชน ก่อนจะกล่าวขอบคุณและได้พากันแยกย้ายกลับภูมิลำเนา

ชุมชนบ้านดอย เป็นชุมชนใหญ่ใกล้เมือง ประชาชนที่อาศัยอยู่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ปัญหามากมายภายในชุมชนเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน จนส่งผลให้กรรมการชุมชนส่วนใหญ่ต้องรวมตัวกันยื่นหนังสือลาออก เนื่องจากจากไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้นำได้ โดยที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและพยายามกดดันผู้นำมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่สถานการณ์โควิด ที่มีการวางแผนรับมือในระดับที่ต่ำมาก ทั้งที่เป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ นำไปสู่ความหวาดผวาของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ภายในชุมชน อีกทั้ง การติดต่อสื่อสารกับผู้นำที่เข้าพบยาก ชาวบ้านมีความเสียหายอันเนื่องจากการรับรองเอกสารที่ล่าช้ามาโดยตลอด และด้วยความรื้อรังของปัญหา การเรียกร้องไปยังเทศบาลนครเชียงรายจึงมีความเข้มข้นขึ้นมาตามลำดับ เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว

ส่วนผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ระบุว่า ความเสียหายของการเลื่อนการเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนด ไม่ใด้กระทบต่อผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเท่านั้น หากแต่ยังจะทำให้ชุมชนไม่สามารถขับเคลื่อนในการพัฒนาได้ ชาวบ้านยังคงจะได้รับความเดือดร้อนยาวนานต่อไปอีก และชาวบ้านในชุมชนเองก็ไม่อยากตกอยู่วังวนทางการเมือง เพียงเพื่อหมากเกมผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม

|||

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!