ข่าวดี ! รอรับเงินเยียวยาลำไย อนุมัติแล้วไร่ละ 2 พัน เริ่มโอนถึง 15 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)
ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน แล้ว เกษตรกรที่จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยานี้ จะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิต และตลาดจากสถานการณ์โควิด-19

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมจัดส่งรายชื่อเกษตรกรให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธ.ค.2563 มีเกษตรกร
มาขึ้นทะเบียน และผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ ระดับจังหวัด 209,592 ครัวเรือน เนื้อที่ 1,525,592.72 ไร่ ข้อมูล 14 ตุลาคม 2563 สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล เมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกร โดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ตามแผนการดำเนินงานของโครงการฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เริ่มโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามเร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งว่า ได้กำชับทุกสำนักงานเกษตรฯ ให้ตรวจสอบรายชื่อ เงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 อย่างรอบคอบ โดยจะต้องมีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 ก.ย.2563

กรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค. 2563) และต้อง
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 15 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา ขอให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชีของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!