คณะแพทย์ฯ มช. แข่งขันเปตองกองทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 63

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเปตองมหากุศลกองทุนหมอเจ้าฟ้า ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เงินรายได้สมทบกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมี รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ กรรมการและเลขานุการกองทุนหมอเจ้าฟ้า คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จุดธูปเทียนถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

โดยมีทีมนักกีฬาเปตองทั้งภาครัฐ และเอกชน จากทั่วประเทศ จำนวน 257 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ทีม VIP 16 ทีม , ทีมชาย 153 ทีม และทีมหญิง 68 ทีม โดยการแข่งขัน จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 ณ สนามเปตอง คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!