โปรดวางแผนการเดินทาง ! การไฟฟ้าแจ้งปิดช่องจราจรบางส่วน หน้าโรงพยาบาลสวนดอก ปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ถนนสุเทพ บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาและอุปสรรคด้านการปฏิบัติการบำรุงรักษา และความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!