สภ.แม่ริม จัดงานวันตำรวจ 63 มอบทุน,เกียรติบัตร

สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทำบุญพระสงฆ์ มอบเกียรติบัตร อส.ตบ.มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยทาง พ.ต.อ.มาโนช สุดสวาสดิ์ ผกก.สภ.แม่ริม ได้จัดขึ้นพร้อมนำข้าราชการตำรวจ จัดงานวันตำรวจ ประจำปี 2563

โดยรับฟังสาสน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนำกล่าวปฏิญาณตน พร้อมให้โอวาสแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป นำโดยพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม สวดเจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว พร้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิต

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ได้มีการมอบเกียรติบัตร ให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้าน(อส.ตบ.)ที่มีผลงานดีเด่นด้านงานจราจร ด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ ซึ่งมีทุนของ นางธนิดา สุดสวาสดิ์ ประธานแม่บ้านตำรวจ สภ.แม่ริม และทุนของ กต.ตร.สภ.แม่ริม นำโดย นายจตุรงค์ มโนรส ประธาน กต.ตร.สภ.แม่ริม และคณะกรรมการ ที่ปรึกษาฯ รวม 20 ทุน พร้อมกันนี้ นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 ในฐานะรองประธาน กต.ตร.สภ.แม่ริม ยังได้สนับสนุนทุนให้กับอาสาสมัครตำรวจบ้านอีก 10,000 บาท โดยมี นายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!