สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ร่วมกับ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก จัดกิจกรรม “สูงวัย ปันรัก ปันสุข”

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2563 สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ภาค 3360 โรตารีสากล ร่วมกันจัดกิจกรรม “สูงวัย ปันรัก ปันสุข” ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ 100 ปี แมคเคน สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมี ผู้นำส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนในชุมชนข้างเคียงสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน

นายบุญยฤทธิ์ พร้อมสุทธิพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการ-รักษาการผู้จัดการ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ได้กล่าวว่า “ตลอดกว่า 112 ปี สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนได้ทำพันธกิจส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ ให้กับผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนชายขอบของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เฉกเช่นเดียวกันกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และวันนี้ก็เป็นอีกวาระโอกาสหนึ่ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันผู้สูงอายุแมคเคนได้ร่วมกับสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก จัดกิจกรรม “สูงวัย ปันรัก ปันสุข” ขึ้น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ทุกข์ยากลำบาก ในชุมชน”

 

นายแพทย์ทินกร สถิรแพทย์ นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก กล่าวรายงานว่า “โรตารี คือ องค์กรระดับสากล ที่บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อจัดการกับเรื่องที่ท้าทายของสังคมชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บ การขจัดความหิวโหย ปัญหาความยากจน การขาดแคลนน้ำสะอาด และความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมี สโมสรโรตารีมากกว่า 35,000 สโมสร ใน 221 ประเทศทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ทุกข์ยากลำบาก จึงได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน เพื่อเพาะเลี้ยงและนำมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน เป็นกิจกรรม “สูงวัย ปันรัก ปันสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ที่ทุกข์ยากลำบากในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)”

ทั้งนี้ นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด และ นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ได้กล่าวขอบคุณในนามประชาชนท้องถิ่นของทั้งสองพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรม เนื่องจากที่ตั้งของสถาบันผู้สูงอายุแมคเคนอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกันของทั้งสองตำบล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!