พระครูประวิตรวรานุยุต พร้อมคณะสงฆ์ เชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรค แก่ประชาชน ศูนย์อพยพกุงจ่อ เปียงหลวง

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. พระครูประวิตรวรานุยุต เลขานุการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มภาคแม่น้ำโขง ผช.อาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์เชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน มอบเสื้อผ้า จำนวน 2 กระสอบ แลคตาซอน จำนวน 108 กล่อง แก่ “ศูนย์อพยพกุงจ่อ” ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องอุบโภคบริโภคและสังกระสีแก่ นายกุง ป่วยพิการมานานถึง 13 ปี ซึ่งบ้านที่อาศัยหลังคา “หญ้าคา” เก่าผุพังพอฝนตกแล้วลำบากมาก, มอบแลคตาซอน ป้ายูง มอบผ้าห่ม แม่เฒ่าขึน แสงมอญ มอบข้าวสาร-ผ้าห่ม นางอี่ และยารักษาโรคแก่ แม่เฒ่าถวน พิการตาบอด อายุ 120 ปี ซึ่งขาดโอกาสและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงนี้ ณ ศูนย์อพยพจ่อ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!