ไหว้พระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์ “พระเจ้าหมายเมือง” เพื่อความเป็นสิริมงคลชมวิวหลักล้าน อ.เวียงแหง

ถ้ามีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวอำเภอเวียงแหงแล้ว ไม่ควรพลาดมากราบไหว้ พระเจ้าหมายเมือง หรือ พระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้ชมทะเลหมอกสองแผ่นดิน พระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างสวยงามอีกด้วยพระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์ (พระเจ้าหมายเมือง) ประดิษฐานอยู่ สำนักปฏิบัติธรรมป่านานาชาติ ม่อนแสงธรรม วัดฟ้าเวียงอินทร์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสร้างโดย มูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์ และครัทธาในอำเภอเวียงแหง และประชาชนทั่วไป มี พ่อหลวงสมบูรณ์ คำเฮือง เจ้าภาพถวายที่ดิน ได้เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 ตรงกับเดือน 3 เหนือ 8 ค่ำ ใช้เวลาในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเพียง 6 เดือน ทำพิธีพุทธาภิเษกสมโภชน์ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2552 ตรงกับเดือน 9 เหนือ ขึ้น 14 ค่ำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธลักษณะพระสิงห์ 1 แบบล้านนาสกุลช่างเชียงแสน ขนาดหน้าตัก 7 เมตร สูงจากฐาน 12 เมตร ภายในพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้ประทานจาก สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระพุทธปฏิมาอันศักดิ์องค์นี้เป็นดั่งหมายหลักบนผืนแผ่นดิน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระนรศวรมหาราช พระเจ้าหมายเมือง ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมี ศาลาที่พักรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพม่า ที่บริเวณรอบ ๆ สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้รอบช่วงเช้า ๆ ชมพระอาทิตย์ชึ้น และทะเลหมอกหลักล้านได้อย่างสวยงาม เป็นทะเลหมอกจากทางฝั่งประเทศไทยและพม่าที่ไหลทอดยาวให้ได้ชื่นชมในช่วงหนาวนี้ การเดินทางสะดวกสบาย

พระพุทธนิมิตหทัยนเรศวร์ (พระเจ้าหมายเมือง) สำนักปฏิบัติธรรมป่านานาชาติ ม่อนแสงธรรม วัดฟ้าเวียงอินทร์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โทร.087-1764170

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!