(มีคลิป) ชวนเที่ยวงานเทศกาลโลกของกว่าง และของดีอำเภอปัว 17-21 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม  2563 เวลา 17.00 น. ที่ บริเวณใกล้สถานีขนส่งเทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ประธานพิธีการเปิดงานเทศกาลโลกของกว่างเมืองปัว และของดีเมืองปัว ประจำปี 2563 โดยมี นายชัยพฤกษ์ รุ่งรชตะวาณิช ประธานคณะกรรมการจัดงานของดีเมืองปัว และเทศกาลโลกของกว่าง กล่าวรายงาน ด้วยทางชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปัว สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว เทศบาลตำบลปัว และท้องที่ท้องถิ่น ได้จัดงานของดีเมืองปัว และเทศกาลโลกของกว่าง ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นงานประจำปีของอำเภอปัว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ร้านค้า โรงแรม และประชาชนในพื้นที่เกิดรายได้

อีกยังเป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมขบวนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน การจัดขบวนแห่หุ่นกว่างจำลอง และกิจกรรมต่าง ๆ จาก 12 ตำบล 107 หมู่บ้าน มีการประกวดธิดากว่าง การแข่งขันปะลองกว่าง การประกวดร้องเพลงของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป  การจัดกิจกรรมวาดภาพกว่างของเด็กเยาวชนนักเรียน และศิลปินเมืองปัว การจัดนิทรรศการโลกของกว่าง และได้จัดการตามมาตรการป้องกัน Covid 19 ของกระทรวงสาธารณสุขนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากส่วนราชการ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน องค์กรเอกชนร้านค้าและ ประชาชนในอำเภอปัว ในการจัดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 แล้ว  และเป็นงานที่ทำให้คนทั้งประเทศ  และสร้างกระแสให้คนใน และต่างประเทศได้รู้จักอำเภอปัว  จึงเป็นเป้าหมายหนึ่งที่คนเกิดกระแสนิยม กระตุ้นอยากมาท่องเที่ยวเมืองปัว นับวันยิ่งเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้ชุมชนได้รับประโยชน์การกระตุ้นสร้างงาน สร้างรายได้ ให้เกิดการพัฒนาและรองรับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะยังเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในหมู่บ้านและตำบล ร่วมแรงร่วมใจ สะท้อนถึงคุณภาพด้านจิตใจ คิดสร้างสรรค์ ร่วมกัน จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่หลากหลาย ที่เป็นของดีแต่ละชุมชน จะทำให้ทุกคนได้เห็นรู้จักเอกลักษณ์ สู่การสร้างอัตลักษณ์ของเมืองปัวมากขึ้น ประจักษ์แก่คนรุ่นหลังนับวันจะหาดูได้ยาก ต้องร่วมกันอนุรักษ์จัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทุกรูปแบบ  สร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจ ให้คนเมืองปัว เพื่อความยั่งยืนสืบไป

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!