ขยาย 8 เลน ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ เริ่มประมูลช่วงรวมโชค-หนองจ๊อม 1.8 กม.งบ 40 ล้าน แก้รถติดหนัก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเอกนรินทร์ จินทะวงศ์ รักษาราชการแทน ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ลงนามในประกาศแผนจัดซือจัดจ้าง โครงการพัฒทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวง 1001 ตอนควบคุม เชียงใหม่ -บ้านโป่ง กม.2+070-กม.3+883 ระยะทาง 1.813 กม. วงเงิน 40 ล้านบาท เมื่อ 16 ต.ค.2563 ตามแผนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ระบุในเอกสารสรุปแผนงานจังหวัดเชียงใหม่ว่า สืบเนื่องจากทางหลวง 1001 ตอนเชียงใหม่-บ้านโป่ง (สายเชียงใหม่-พร้าว) เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อจากเมืองเชียงใหม่ออกไปอำเภอพร้าว รวมทั้งสถานที่ท่อง
เที่ยวต่าง ๆ ซึ่งบริเวณที่จะก่อสร้างช่วง กม.2-3+940 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย ระยะทางประมาณ 1.940 กม. เป็นช่วงที่มีปริมาณการจราจรสูงมาก ทำให้การจราจรติดขัด แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 จึงเห็นสมควรที่จะขยายช่องทางจราจรจากเดิม 4 ช่อง เป็น 8 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต รวมทั้งก่อสร้างทางระบบระบายน้ำข้างทาง และทางเดินเท้า พร้อมระบบอำนวยความสะดวก เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชียงใหม่อีกช่วง คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 240 วัน เสนอขอรับงบประมาณ 60 ล้านบาท และมีการปรับลดลงเหลือ 40 ล้านบาท

ในส่วนของสายทางเชียงใหม่-พร้าว นั้น แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 ยังขอรับงบดำเนินการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน (ต้นทาง) ช่วงกม.91+650-กม.150 ระยะทาง 1.5 กม.ด้วย ในส่วนการขยาย 4 เลนช่วงจากแยก รพ.สันทราย เชียงใหม่-พร้าว ได้ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้ว จะขยายถนนจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 ม. กว้างช่องละ 3.5 ม. มีเกาะกลาง กว้าง 5.1 ม. ช่วง กม.13+700 ถึงกม.28+200 ตลอดสายทาง มีการออกแบบจุดกลับรถ 14 แห่ง ระยะทาง 14 กม.แรก เริ่มต้นสัญญา 3 ก.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาจ้าง 19 พ.ย. 2564 ระยะเวลาสร้าง 870 วัน ค่าก่อสร้าง 592,037,000 บาท ค่าปรับวันละ 1,480,095 บาท ซึ่ง บริษัท
เชียงใหม่คอนสตรั๊คชั่น จำกัด ชนะการประมูล

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!