สาธุชนร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดช่างเคิ่ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่วัดช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คณะศรัทธาสาธุชน โดยคุณประโภชน์ เกิดเจริญ พร้อมคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทเชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด คุณเจนวิทย์ ว่องธนะวิโมกข์  พร้อมคณะ และศรัทธาวัดช่างเคิ่ง ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาพระวิหาร วัดช่างเคิ่ง เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมหลังคารั่ว สำหรับยอดกฐินสามัคคีในปีนี้ ได้จำนวน 704,935 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!