พลอากาศโทปริญญา จันทริก เป็นประธานพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 พลอากาศโทปริญญา จันทริก เป็นประธานพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยภริยา และครอบครัว เพื่อเป็นต้นไม้ในทางพระพุทธศาสนา ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อเวลาตรัสรู้ โพธิบัลลังก์ หมายถึง ที่ประทับของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาตรัสรู้ บางทีเรียกว่าพุทธบัลลังก์ และรัตนบัลลังก์

โดยมีนายศุภชัย ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พุทธสถานชัยมงคล ต.หนองแหย่ง อ. สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!