ขอเชิญทำบุญทอดกฐินสามัคคีวัดสีทิพันธ์มงคลคีรี อ.วังชิ้น

พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัเพระธาตุไฮสร้อย อ.ลอง จ.แพร่ ขอเป็นสะพานบุญ ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ทำบุญทอดองค์กฐินสามัคคี ณ วัดสีทิพันธ์มงคลคีรี ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 น. ( บ่ายโมง )

วัดสีทิพันธ์มงคลคีรี ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ สังกัด มหานิกาย เป็นวัดเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขา และมีความห่างไกลทุระกันดารมาก อาตมาภาพพร้อมคณะศรัทธาญาติโยม จะได้นำญาติโยมไปร่วมทำบุญทอดองค์กฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อจัดหางบประมาณในการ ซ่อมแซมหลังคาศาลาการเปรียญ งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม หลังคาศาลาการเปรียญในครั้งนี้ จำนวนเงิน 50,000 บาท อาตมาภาพในนามเจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เลงเห็นความสำคัญของวัดนี้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอยากร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดองค์กฐินสามัคคีกับทางวัดสีทิพันธ์มงคลคีรีในครั้งนี้ ขอให้ญาติโยม ที่จะร่วมทำบุญกับอาตามาภาพในครั้งนี้ได้แจ้งความจำนง มาที่ พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดองค์กฐินสามัคคีได้ในกองละ 99บาท.


ท่านสามารถติดต่อร่วม เป็นเจ้าภาพทำบุญได้ที่ พระครูพิศาลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุไฮสร้อย โทร. 089-9529991( พร้อมเพย์ ) หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ลอง ชื่อบัญชี พระครูพิศาลอรรถกิจ หมายเลขบัญชี 513-0-33441-8 ร่วมทำบุญได้ทุกวันและเวลาดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!