คณะศรัทธาวัดแม่คาว ร่วมประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ วัดแม่คาว

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะศรัทธาวัดแม่คาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ เสนาสนะของวัด โดยยมีพระครูวิบูลศีลาภินันท์ เจ้าอาวาส เป็นประธานรับและองค์ครอง ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก รูปแบบ (New Normal) ณ วัดแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!