รอง ผู้ว่า กกท. นำทีมสำรวจสนามแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่ง ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ปัญญา หาญลำยวง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ และคณะผู้แทนจากคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในการเดินทางมาสำรวจสนามแข่งขัน ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัต ผอ. กกท. จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า มาแล้ว คณะกรรมการ กกท. ที่จะมาสำรวจ พื้นที่ในกำรจัดกำรแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ที่ เชียงใหม่ เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน (สนามแข่งขัน) ที่สนาม เชียงใหม่ 700 ปี สนาม ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ 
คณะ กกท. เดินทางมา สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00–12.00 น. พร้อมกัน ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 มี นายนพดล เกิ้งบุรี ผอ. กกท.ภาค 5 ให้การต้อนรับ สำรวจความพร้อมของสระว่ายน้ำ 50 เมตร สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม่ 700 ปี สำรวจควำมพร้อมของโรงยิมเนเซียม 5000 ที่นั่ง ยิมส์ 2 สำรวจความพร้อมของโรงยิมเนเซียม 3000 ที่นั่ง ยิมส์ 1 สำรวจความพร้อมของโรงยิมเนเซียม 3000 ที่นั่ง (ยิมส์บาสเกตบอล) – สำรวจความพร้อมของสนามยิงปืน สำรวจความพร้อมของสนามฟุตบอล 2 สำรวจความพร้อม MAIN STADIUM (สนามที่ใช้ในพิธี เปิด–ปิด)

ภาคบ่ายไป ไปสำรวจที่พัก และสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ ว.เชียงใหม่ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นำทีม กกท. สำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ – สำรวจความพร้อมของสนามแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ภายใน สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิด มกช. เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสำรวจสนามแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นำทีมโดยรองผู้ว่ากกท. และ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำทีมคณะกรรมการสำรวจสนามแข่งขัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น