ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเด่นชัย, คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเด่นชัย จัดประชุม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่เขตอ.เด่นชัย จ.แพร่ ประธานชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเด่นชัย และคณะได้จัดประชุมสตรีระดับ กพสม. กพสต. กพสอ.เด่นชัย ทั้ง 52หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนงานสตรีทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งได้จัดประชุมทุกๆเดือน โดยมีพัฒนาชุมชนอำเภอเด่นชัยร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน และรับทราบงานในส่วนราขการไปพร้อม นอกจากนั้นยังได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์แด่ทายาทของสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเด่นชัยที่เสียชีวิตการประชุมได้จัดที่ ณ ที่ทำการชมรมสตรีอาสาพัฒนาอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันจัดทำพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!