คณะสงฆ์ จ.แพร่ จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก”

เมื่อวันทึ่19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 ณ ที่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.แพร่ คณะสงฆ์จ.แพร่ โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก” พระประธานในพุทธมณฑลจ.แพร่ ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระนามพระปฏิมากรองค์นี้ วันนี้มีพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ โดย พระโกศัยเจติยรักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพุทธมณฑลจ.แพร่ เป็นประธาน พร้อมด้วยพระครูโกศลพิพัฒนาคุณ เจ้าคณะองสูงเม่น และคณะสงฆ์ พิธีโยขันหลวง โดยพระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ตัน โดยคณะสงฆ์จ.แพร่
เวลา 13.00 น .ประธานฝ่ายฆราวาส นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจ.พะเยาและนางฐิฐา เชียงวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจ.พะเยา จุดเทียนมหามงคล นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจ.แพร่ จุดเทียนนวหรคุณ และจุดเทียนวิปัสสี โดย พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจิมเทียน และ จุดเทียนชัย โดย พระเดชพระคุณหลวงพระราชวิสุทธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.แพร่ จากนั้นพระเถราจารย์ ๒๑ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ๓ วาระๆและ ดับเทียนชัย โดย พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาคม (ครูบาสายทอง) เจ้าคณะจ.ตาก พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โปรยดอกไม้และประพรมน้ำพระพุทธมนต์


สำหรับ”พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก” คณะสงฆ์จ.แพร่ ได้สร้างขึ้น มีขนาดหน้าตัก 49นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ประทับนั่งบนฐานบัว 1 ชั้น ซึ่งทำการหล่อเมื่อวันที่ 22 พ.ค.63 ที่ผ่านมา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ณ พุทธมณฑลจ.แพร่ ดอยปัง ต.น้ำชำ อ.เมือง(ใกล้วนอุทยานแพะเมืองผี) จ.แพร่ ในการนี้มีการนำเหรียญ “พระพุทธศรีศากยะพุทธมณฑลนายก” รุ่น 1 ทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เข้าพิธีพุทธาภิเษกด้วย ผู้ประสงค์จะบูชา บูชาได้ที่ วัดพระบาทมิ่งเมือง วรวิหาร วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง สนง.เจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ และวัดทุกวัดใน จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!