คณะแพทยศาสตร์ มช.เปิดโครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด ” โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ” โดยได้มีการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา “โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล” และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ โดยคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ มช. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!