เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางกัลยา ชาติดี เกษตรอำเภอดอยสะเก็ดรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 / 2563 โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังการระบาดCOVID-19 โดยใช้แนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมจัดการสถานการณ์ฝุ่นควัน และการเพิ่มพลังการบริโภค และการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ แนวคิด “12เดือนม่วนใจ๋ ไปแอ่วเจียงใหม่ตวยกั๋นเจ้า” คือการนำกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในแต่ะเดือนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สินค้า สถานที่ กลุ่มคนเป้าหมาย และโปรโมชั่น ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวยอยู่เชียงใหม่ให้นานขึ้นเพื่อเกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และใช้แอปพลิเคชั่น WE Love Chiang Mai เป็นสื่อกลางเชื่อมให้กลุ่มคนเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาตกลงซื้อขายหรือหาข้อมูลการท่องเที่ยว ในครั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยว เช่น แปลงใหญ่ไม้ดอกอำเภอม่ริม งานสตรอว์เบอรี่แปลงใหญ่อำเภอสะเมิง ฯ และกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยว เกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีศักยภาพร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!