โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1 เนื้อหอม มีเพื่อนครูมาศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมการสอน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 นำโดย นายสุรชัย ตื้อยศ ผอ.โรงเรียนสันสะลีกวิทยา/นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 12 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 1


โดย นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และคณะครู ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอแนวคิดการบริหารโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยแนวคิดโมเดล “GQCC 4 สร้างสู่คุณภาพรัฐราษฎร์บำรุง”        ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นไปตามลำดับ โดยคณะผู้ศึกษาดูงานมีความสนใจ        และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะได้นำแนวคิดไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป


ทั้งนึ้โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง ต้องขอขอบคุณคณะดังกล่าว ที่ให้เกียรติแก่โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และคาดหวังการมาศึกษาดูงาน จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!