เทศบาลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ต.ค.2563 ที่อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ได้มอบหมายจากนายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมกำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านกลาง, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและ       ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น