ชาวเชียงราย ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา และนักศึกษา ในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ออกมารวมตัวปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

กลุ่มปกป้องสถาบันจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ประชาชนชาวเชียงราย ทั้งชาวไทยพื้นราบ ชาวไทยภูเขา นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพลังมวลชนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง ถือพระบรมฉายาลักณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และธงชาติไทย มารวมตัวกันที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่าง ๆ ได้ร่วมอ่านแถลงการณ์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และจุดเทียน พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับเมื่อเวลา 19.30 น. หลังใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันนานกว่า 1 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มปกป้องสถาบันเชียงราย กล่าวว่า หากกลุ่มผู้ชุมนุมอีกฝ่ายยังไม่เลิกหมิ่นสถาบัน ทางกลุ่มปกป้องสถาบันในจังหวัดเชียงรายจะยกระดับการชุมนุมและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!