“พัฒนาแม่คือ” เปิดตัวผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีฯ

ที่สวนดุลย์พิลา บ้านแม่คือ หมู่ที่ 1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อคืนวันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 20.00 น. นายอุดม อิ่นคำ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ในฐานะหัวหน้า “กลุ่มพัฒนาแม่คือ” เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวนายอดุลย์ เตชะ ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือสมัยต่อไป พร้อมทีมบริหาร โดยมี พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาธง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มาร่วมงานนายอุดม อิ่นคำ กล่าวว่า เนื่องจากตนเองได้รั้งตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือมาเป็นเวลายาวนานถึง 5 สมัย จึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2563 ขณะเดียวกันได้เล็งเห็นว่า นายอดุลย์ เตชะ อดีตรองนายกเทศมนตรีฯ มีความพร้อม 3 ประการ กล่าวคือครอบครัวพร้อม มีความตั้งใจพร้อม และพร้อมรับฟังปัญหาประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไข จึงผลักดันให้เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ ในสมัยต่อไป คาดว่าจะมีขึ้นในราวเดือน มี.ค.-เม.ย. 2564ด้านนายอดลุย์ เตชะ กล่าวว่า ยืนยันว่าจะขอเดินต่ออีกก้าว ในแวดวงการเมืองท้องถิ่น เพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ ที่นายอุดม อิ่นคำ ได้ทำไว้สิ่งไหนดีจะทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น หากส่วนไหนไม่ดีจะทำให้ดี ดังนั้นจึงขอโอกาสจากประชาชนในตำบลแม่คือ ร่วมใจสนับสนุนให้ได้เป็นนายกเทศมนตรีฯ คนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!