สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมรักษาต้นมะม่วงยักษ์ อายุ 400 ปี

เมือวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี โดยมีนายเงิน จันตะปะตุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม นายบุญรวม จิตรประสาร ผู้ใหญ่บ้านต้นค่า และเครือข่ายจิตอาสาตำบลแม่ยม จำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด และปลูกต้นไม้ รอบตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนต้นค่า ณ ต้นมะม่วงหัวหลม บ้านต้นค่า หมู่ 2 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ณ พื้นที่ตรงนี้ได้มีการพัฒนาบริเวณต้นมะม่วงพันธุ์พื้นเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ต้นมะม่วงดังกล่าวเป็นต้นไม้ของแผ่นดิน ตามโครงการรุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “มะม่วงหัวหลม” คาดว่ามีอายุประมาณ 400 ปี มีความสูง 32 เมตร เส้นรอบวง 7 เมตร ผลออกตลอดทั้งปี มีขนาดเท่าไข่ไก่ กลิ่นหอม สีเหลืองนวล เนื้อในน้อย เมล็ดโต แต่มีรสหวานนิยมกัดกินทั้งเปลือก เชื่อว่าหากใครได้รับประทานมะม่วงที่หล่นมาจากต้นนี้ จะมีความเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยในช่วงวันแรม 6 ค่ำ เดือน 6 จะมีการเซ่นไหว้ต้นมะม่วงดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งที่มีการอุปสมบทพระสงฆ์ในพื้นที่ ชาวบ้านจะแห่นาครอบต้นมะม่วงโบราณนี้ จำนวน 3 รอบ เป็นเวลายาวนานกว่า 200 ปี และยังคงทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ยังมีแนวทางสืบสาน รักษา ต่อยอดรุกขมรดกของแผ่นดิน “ต้นมะม่วงหัวหลม” โดยส่งเสริมให้ชุมชนขยายพันธุ์มะม่วงหัวหลมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมตลาดวัฒนธรรมในพื้นที่ ทั้งสินค้าในชุมชน สินค้าเกษตรปลอดสาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง จะทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงการดูแลรักษาต้นไม้ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อชุมชน และเป็นตัวอย่างให้คนในสังคมมองเห็นคุณค่าและไม่ทำลายต้นไม่หรือป่าไม้มากยิ่งขึ้น
#สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​แพร่​
#​รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!